گاه شمار جشنواره

981

آخرین مهلت ارسال آثار: 21مرداد ماه 98(این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.) 
داوری آثار: 22  مرداد ماه 98
اعلام اسامی‌ راه‌یافتگان به جشنواره: 23 مرداد 1398
آیین اختتامیه: پنج شنبه 23 مرداد 98مطالب مرتبط :


تقویم جشنواره
480

فاقد نظر