شرکت در جشنواره

ارسال آثار

ویرایش آثار ارسالی

پیگیری آثار ارسالی

گالری تصاویر جشنواره

مشاهده اطلاعات بیشتر

مستندات جشنواره

قوانین جشنواره

کمیته های اجرایی

گاه شمار جشنواره

فراخوان جشنواره ملی عکس قاب زندگی

اطلاعات تماس

بجنورد ، بلوار دولت
ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالی
کد پستی : 74877-94149
پست الکترونیکی : INFO@NKUMS.AC.IR
تعداد افراد بر خط
تعداد بازدید های امروز
تعداد بازدید های هفته
تعداد بازدید های کل