1
2

سه شنبه ٧ شهریور ١٣٩٦ 1222 کاربر جشنواره عکس - 257#

دکتر محدث حکاک

3

یكشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٦ 1187 کاربر جشنواره عکس - 257#

فراخوان شامل تصریح همه محورهای زیر خواهد بود:

– دوره انتشار آثار (حداقل یکسال) – در چارچوب شیوه نامه حاضر – اسامی داوران – مهلت ارسال آثار (حداکثر ۱۵ روز) – رشته ها و تعداد جوایز – بخش جنبی جشنواره (در صورت وجود)، حامی، شیوه داوری این بخش و...
5

یكشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٦ 988 کاربر جشنواره عکس - 257#

گاه شمار جشنواره

آخرین مهلت ارسال آثار
6

یكشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٦ 871 کاربر جشنواره عکس - 257#

کمیته های اجرایی

کمیته های اجرایی درگیر جهت راه اندازی و اجرای موفق جشنواره استانی سلامت و رسانه دانشگاه
7

یكشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٦ 1341 کاربر جشنواره عکس - 257#

قوانین جشنواره

قوانین و مقررات جشنواره که کلیه شرکت کنندگان موظف به رعایت آنها میباشند
8

یكشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٦ 544 کاربر جشنواره عکس - 257#

مستندات جشنواره

قوانین، کمیته ها و سایر مستندات اولین جشنواره استانی سلامت و رسانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی